Spotkanie 28 października

Justyna Kusienicka

ksiazka

Dnia 28 października  w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich będzie gościła pani dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Po mszach świętych o godzinie 9:00. 10:15 i 11:30 będzie mówiła o rodzicielstwie zastępczym.

Tego samego dnia, o godzinie 16:00 w salkach Domu Katechetycznego odbędzie się spotkanie z rodzinami zastępczymi z naszego miasta.

Przyjdź i posłuchaj – opowiedzą o swoich troskach i radościach, odpowiedzą na Twoje pytania i wyjaśnią wiele wątpliwości.

Zapraszamy!

Grupa Wsparcia - Zapraszamy!

Justyna Kusienicka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza na spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych odbędzie się 25.10.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich o godzinie 10:00.

Grupa wsparcia została utworzona, aby wspierać rodziny zastępcze w wypełnianiu ich funkcji. Na spotkaniach będziemy poruszać tematy pieczy zastępczej, wychowania, oraz problemów wychowawczych. Każde spotkanie to możliwość dzielenia się między sobą własnymi doświadczeniami oraz umiejętnościami, dzięki którymi można pomóc innym. Spotkajmy się z osobami, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele, aby dodać sobie wzajemnej odwagi oraz wsparcia w rozwiazywaniu problemów, jakie napotyka się pełniąc funkcję rodziny zastępczej. Grupa wsparcia będzie prowadzona przez psychologa zatrudnionego w PCPR w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 lub 797 913 032 kontaktując się z p. Justyną Kusienicką.

Wycieczka rodzin zastępczych do Pokrzywnej.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniach 29-30 września odbyła się wycieczka zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Prawie 80 osób, w tym dorośli i dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci biologiczne, skorzystało z wyjazdu do Pokrzywnej, gdzie w ramach wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji m.in. wyjście w góry edukacyjno-dydaktyczną ścieżką przyrodniczą, zwiedzanie Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – zaginione miasto”, kino 7D, zwiedzanie jaskini, park trampolin oraz park linowy i basen w Ośrodku „Chrobry”. Wszystkie te atrakcje wypełniły pierwszy dzień wycieczki natomiast w drugim dniu odbyły się warsztaty z psychologiem dla dorosłych oraz zabawy z animatorem dla dzieci. Dodatkową nieplanowaną atrakcją był wieczór kosmetyczny dla Pań. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i mają nadzieję, że podobne wycieczki będą odbywać się częściej. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

W roku 2019 planowana jest wycieczka aktywizująco-integracyjna dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

Grupy Wsparcia

Justyna Kusienicka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż od września 2018r. rozpoczną się spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych spokrewnionych odbędzie się 26.09.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich o godzinie 15:30.

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, uczestnicy grupy mogą wzajemnie się wspierać i pomagać sobie w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Jest to szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami, trudnościami
a także sukcesami i radościami. Grupa wsparcia to także przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 lub 797 913 032 kontaktując się z p. Justyną Kusienicką.

"Psychoaktywni - nasze zdrowie psychiczne - cd" Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Justyna Kusienicka

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie opiekunów i członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby mające problemy wynikające z aktualnego stanu zdrowia psychicznego, w tym chorobach onkologicznych do udziału w grupie wsparcia lub warsztatach grupowych. Celem działania będzie wzmocnienie i poprawa kondycji psychicznej uczestników, zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w zaistniałej sytuacji, trening podwyższający samoocenę, dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, oraz wymiana pożytecznych informacji.

Nabór do projektu odbywa się po konsultacji indywidualnej z realizatorem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Mirosława Olszewska - tel. 602 666 791

Anna Ryczkowska - tel. 609 171 715

Program jest realizowany ze środków Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Opolskiego.