Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Kondolencje

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

kondolencje 2.12.22

NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIE SPORT, KULTURA, REKREACJA i TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aleksandra Niciejewska

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ORGANIZACJE
ORAZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza organizacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
z Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków na zadanie „dofinansowanie
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”. Wnioski można składać
do końca listopada tego roku na imprezy zaplanowane w roku 2023. Informujemy, że zmienił się druk wniosku na ww. zadanie. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem platformy internetowej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nadmieniamy, że Powiat Strzelecki w roku 2022 Uchwałą Nr XXXIX/354/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/332/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się środki PFRON i wysokość środków na ich finansowanie przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 18.610,00 zł. W roku 2022 skorzystało z dofinansowania 221 osób niepełnosprawnych. Zadanie pn. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” ma na celu integrację osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem, jak również poprawę sprawności fizycznej, połączone jest
z poznaniem przez uczestników walorów turystyczno-kulturalnych różnych regionów Polski.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77461-33-81.

Powiat Strzelecki zaprasza na "Święto Chleba-jak z bajki!"

Magdalena Morawiec

OK plakat B2

Szanowni Państwo, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią serdecznie zapraszamy 25 września br. do Parku Renardów na największą imprezę plenerową organizowaną przez Powiat Strzelecki pn. „Powiatowe Święto Chleba”.

Zarządzenia nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Magdalena Morawiec

Powiat Strzelecki – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
Działając na podstawie art. 15 ust 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Z A P R A S Z A
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wzięcia udziału
w obradach komisji konkursowej oceniającej ofertę złożoną w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej

pn.: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców” określonego w Zarządzeniu Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. Nr 24/2022 z dnia 13 września 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 października 2022 r.
w formie pisemnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op.
lub dostarczyć osobiście pod ww. adres
 lub drogą mailową na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
UWAGA:
Osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w ww. konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.
Termin posiedzenia Komisji zostanie
uzgodniony w terminie późniejszym.