Turnusy rehabilitacyjne 2021 w systemie SOW

Magdalena Morawiec

Szanowni Państwo z radością informujemy, że pełen proces obsługi turnusów rehabilitacyjnych jest już dostępny w Systemie SOW.

Od 1 stycznia 2021 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem Turnusu w odniesieniu do danej sprawy.

Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i wysiłek podejmowany w celu udzielania wsparcia, szczególnie w okresie pandemii, przełoży się na realną i skuteczną pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Wierzymy, że wprowadzenie do SOW nowego obszaru dofinansowania, o które można się ubiegać w pełni on-line (turnusy rehabilitacyjne), znacząco poszerzy grono zadowolonych Użytkowników Systemu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Osoby niepełnosprawne, kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00 lub kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem: 77 461 33 81 czynnym w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni od 7:30 do 15:30.

W związku z uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW, przygotowaliśmy dla Wnioskodawców, Realizatorów i Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych komplet materiałów pomocniczych:

Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym

 

Materiały informacyjne i filmowe dostępne na platformie e-learningowej, w tym nowy kurs dedykowany Organizatorom turnusów;

 

Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym:

 

Wnioskodawca;

 

Realizator;

 

Organizator Turnusu Rehabilitacyjnego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Systemie SOW,

Instrukcja filmowa

 

 

 

Przewodnik informujący

Magdalena Przemus

Szanowni Państwo
przesyłamy namiary do przewodnika informującego o dostępnych
w województwie opolskim formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Link do w/w przewodnika to:
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Przewodnik_opolskie_zdrowie_psychiczne_22.12.20.pdf

Przewodnik jest dostępny na stronie www.bip.opolskie.pl w zakładce:
Menue podmiotowe -> Programy,strategie,plany,sprawozdania i opracowania -> Ochrona zdrowia i polityka społeczna -> Ochrona zdrowia psychicznego

KOPERTA ŻYCIA

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 17.12.2020 roku otrzymaliśmy z rąk Marszałka Romana Kolka 400 sztuk kopert życia. Koperta życia to akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. W kopercie życia należy umieścić najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergiach na leki. W kopercie życia należy umieścić również kontakt do najbliższych osób, dane osobowe, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami należy przechowywać w lodówce, czyli miejscu, które jest praktycznie w każdym domu i jest łatwo dostępne. Kopertę życia można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w pokoju 7 (na parterze) oraz w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pokój 1 na parterze).

koperta zycia Duży

INFORMACJA

Magdalena Przemus

DNIA 24 GRUDNIA 2020r. (WIGILIA)
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W Strzelcach Opolskich BĘDZIE
NIECZYNNE

 

 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI.

Magdalena Przemus

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI, w ramach którego prowadzą jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  1. Jak sobie radzić z pismami urzedowymi:https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_jak_sobie_radzic_z_pismami_urzedowymi_p_strzelecki.pdf
  2. Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_strzelecki.pdf

przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, 

 ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html