UWAGA wstrzymane przyjęcia!

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że od dnia 09.10.2020r. wstrzymane zostają przyjęcia nowych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i Leśnicy.

Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Magdalena Przemus

Zgodnie z zarządzeniem nr 24/2020r Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 02.10.2020r.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników PCPR, od dnia 02.10.2020 r. do odwołania jednostka zostaje zamknięta dla petentów. Jednocześnie informujemy, że pracownicy będą wykonywali swoją pracę
w trybie normalnym.


Do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej, proszę o kontakt drogą:

- mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie


- telefonicznie: 77 461 33 81,

Osoby korzystające ze wsparcia PFRON mają możliwość składania wniosków,
za pośrednictwem platformy internetowej: sow.pfron.org.pl.

Jednocześnie informujemy, że istnieje również możliwość składania wniosków i innych dokumentów do URNY ZNAJDUJACEJ SIĘ W HOLU PCPR PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Za utrudnienia przepraszamy.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Joana Hreczkowska

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że od września 2020r. do 30 listopada 2020 r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. lub telefonicznie pod numerem tel. 77/461 33 81; osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizuje kolejny projekt

Magdalena Przemus

W ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka otrzymały 29 drukarek wielofunkcyjnych ze skanerem, z których bedą korzystać dzieci umieszczone w Pieczy zastępczej.

covid

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Janina Kruk

unia

Powiat Strzelecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pn.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,

w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polski Bon Turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej

Irena Brolik

Dzieci w pieczy zastępczej, na które pobierany jest dodatek wychowawczy 500 + objęte są wsparciem w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych zostały przekazane do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

Aby skorzystać z bonu turystycznego,
od 01.08.2020r. osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację
SMS otrzymaną od ZUS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022

bon

wakacje