Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Wyniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5.

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego  przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5. Jako najkorzystniejszą z ofert została wybrana oferta nr 8, tj.: Spec4IT Usługi Informatyczne Jarosław Pietrucha.

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Aleksandra Niciejewska

PEFRON SOW

PFRON informuje, że z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

 

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

W sytuacji, gdy stan zdrowia danej osoby pogorszył się na tyle, że nie może korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utracił (np. kradzież, zniszczenie) – może ona zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będzie mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

 

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej składa się przy użyciu systemu SOW (System Obsługi

Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON. W przypadku

Wnioskodawcy, który składa wniosek:

 

  1. jako opiekun prawny pełnoletniego podopiecznego,
  2. jako przedstawiciel ustawowy (z wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego),
  3. na mocy pełnomocnictwa,

 

należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo (wzor-pelnomocnictwa-SOW.pdf (pfron.org.pl)) lub dokument potwierdzający pełnienie opieki prawnej lub przedstawicielstwa ustawowego umieszczając go na liście załączników.

 

Samo wypożyczenie sprzętu organizuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Pracownik RARS na podstawie ww. wniosku i informacji, przekazanych przez pracownika CIDON ustala z wnioskodawcą termin i miejsce dostarczenia, dostosowania, skonfigurowania i instruktażu korzystania z technologii wspomagających lub jedynie dostarczenia wybranej technologii wspomagającej.

 

WAŻNE

 

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

 

Wypożyczalnia technologii wspomagających - sprawdź, jak z niej skorzystać (video)