Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. Wykonanie okresowej oceny sprawności technicznej budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5.

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ) Wykonanie okresowej oceny sprawności technicznej budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5. Jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty nr 2 - KAWT Usługi Inżynierskie Krzysztof Pałubski, ul. Korfantego 28 E/1 47-330 Zdzieszowice.

 

Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. ubezpieczenia NNW dla 30 Asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością na okres od 11.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Aleksandra Niciejewska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ) Ubezpieczenie NNW dla 30 Asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością od 11.03.2024 r. do 31.12.2024 r. Jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty nr 3:
Mirosław Folwarski – FHU Fronton – Partner Unilink S.A.