Kondolencje

Zuzanna Dryndos

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Ireneusza Baliga
pełniącego funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.
Rodzinie i Bliskim

najszczersze wyrazy współczucia

składają
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

KOLEJNE SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych dot. uzależnień. Odbędzie się ono dnia 04.11.2019r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do 18:00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie

Zuzanna Dryndos

Stowarzyszenie Quisiana i Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach zadania pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”, organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich również skorzystało z tej oferty i zaprosiło specjalistów, by podzielili się wiedzą z zakresu przemocy (rozpoznawanie u dzieci symptomów doświadczanej przemocy, udzielanie pomocy i wsparcia). Szkolenia były przeznaczone dla rodzin zastępczych, pracowników PCPR, pracowników OPS, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pedagogów, psychologów itp. W ramach szkolenia odbył się cykl czterech szkoleń po 4 godziny: 3 października, 8 października, 9 października i 23 października, w godzinach od 8:00 do 12:00. Każde szkolenie prowadzone było przez dwóch specjalistów (2 w tematyce prawnej prowadzone przez dwóch prawników oraz 2 w tematyce psychologicznej prowadzone przez dwóch psychologów/terapeutów) oraz miało charakter edukacyjno-warsztatowy. Spotkania odbywały się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy wdzięczni za przekazaną wiedzę i zapraszamy ponownie!

 pcpr1 23.10.2019pcpr2 23.10.2019

UWAGA ZMIANA SPOTKANIA

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż zmianie uległa data spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, organizowana przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu – odbędzie się ono 29 października 2019r. o godz. 17:00. Zapraszamy!

SPOTKANIE

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 21.10.2019r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w siedzibie tut. PCPR. Spotkanie poprowadzi Pani Małgosia. Do zobaczenia!

Kondolencje

Zuzanna Dryndos


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Haliny Kowalczyk
pełniącej funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.
Rodzinie i Bliskim

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.