WYCIECZKA RODZIN ZASTĘPCZYCH DO KUDOWY ZDRÓJ

Administrator

W dniach 14-15 września 2019r. odbyła się wycieczka do Kudowy Zdrój dla spokrewnionych rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Podczas wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji, np. pierwszego dnia: zwiedzanie Twierdzy Kłodzko, zwiedzanie Parku w Dusznikach Zdroju, animacje dla dzieci i warsztaty psychologiczne dla dorosłych oraz drugiego dnia: zwiedzanie Parku Zdrojowego w Polanicy czy Ruchoma Szopka
w Wambierzycach. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwało dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich. Pogoda dopisała a uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni.

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Zuzanna Dryndos

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 17 października 2019 roku o godz. 17:00 przy Pl. Katedralnym 4 w Opolu.

ZAPROSZENIE

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Marszałek Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i LKJ "Lewada" zapraszają na Opolski Dzień Rodziny 7 września od 12 tej do 18 tej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, koło Karolinki. W programie: koncert zespołu Arka Noego, warsztaty kulinarne dla dzieci z laureatami programu Master Chef, DJ Elvis, dmuchańce, animacje i stoiska specjalistyczne oraz moc innych atrakcji.

Wstęp bezpłatny.

Wykonawcą zadania jest stowarzyszenie LKJ "Lewada: w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pod nazwą. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie z seniorami w Niezdrowicach

Aleksandra Niciejewska

Dnia 5 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z Powiatu Strzeleckiego w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach. Pracownicy udzielili informacji na temat form pomocy osobom niepełnosprawnym jaką oferuje PCPR w Strzelcach Opolskich ze środków Powiatu oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiona została krótka prezentacja na temat dofinansowań, o które można się starać w PCPR. Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się temat dotyczący wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, jak również dofinansowań do wózków inwalidzkich, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i sprzęt rehabilitacyjny.

Na zakończenie zostały rozdane ulotki informacyjne przygotowane przez pracowników działu Pomocy osobom niepełnosprawnym oraz materiały promocyjne z programu „Aktywny Samorząd”, ponieważ z tego Programu osoby niepełnosprawne też mogą otrzymać wsparcie finansowe np. do zakupu nowych akumulatorów i części do skuterów oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Udzielanie informacji w grupie potencjalnych beneficjentów pomaga w ustalaniu priorytetów mających na celu kompensację skutków niepełnosprawności wśród seniorów.

Informujemy, że na niektóre zadania z rehabilitacji społecznej posiadamy jeszcze środki finansowe. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków na dofinansowanie do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, balkoników, wózków inwalidzkich, butów ortopedycznych, protez, materacy i poduszek przeciwodleżynowych itp. oraz sprzętu rehabilitacyjnego np. rowerów stacjonarnych, rotorów, łóżek rehabilitacyjnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 77 461-33-81.

pcpr niezdrowice01pcpr niezdrowice02