Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Wyniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5.

Magdalena Morawiec
Odsłony: 512

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego  przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5. Jako najkorzystniejszą z ofert została wybrana oferta nr 8, tj.: Spec4IT Usługi Informatyczne Jarosław Pietrucha.