Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

WYNAGRODZENIA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA

Irena Brolik
Odsłony: 3173

Z dniem 01 lutego 2023r. ulega zmianie wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka wzrośnie z kwoty nie niższej niż 2 168,76 zł do kwoty nie niższej niż 4 100,00 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2 819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5 084,00 zł. Wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji. Ponadto z dniem 01 lutego 2023r. obowiązuje również nowe Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 26.01.2023r. w sprawie określenia zasad wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, z uwzględnieniem w szczególności kwalifikacji, szkoleń i ocen rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

001002