Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Ewelina Kasperczyk
Odsłony: 8561

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jako jednostka organizacyjna wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i orzecznictwa osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi lub też wspierającymi działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich:

1. Zadania własne powiatu:

  • Zespół ds. Pieczy Zastępczej.

2. Zadania wynikające z innych ustaw:

  • Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym:
  • Rehabilitacja społeczna

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego powołany został przez Starostę Strzeleckiego w dniu 01.07.1999r. Od dnia 01.07.2002r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.