STRZELECKIE TARGI PRACY I EDUKACJI 2019

Zuzanna Dryndos

Dnia 11.04.2019r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Nasza placówka również brała w nich udział. Najwięksi pracodawcy powiatu strzeleckiego zaprezentowali się na ponad 30 stanowiskach. Przedstawili oferty pracy w różnych zawodach i branżach. Nie zabrakło także różnorodnych ofert szkół. Starosta Strzelecki, pan Józef Swaczyna, oficjalnie przywitał wszystkich przybyłych. Podczas swojej przemowy wspomniał o naszej placówce i o ważnej roli, jaką pełnią rodziny zastępcze. Podkreślił, że w dalszym ciągu brakuje rodzin zastępczych i zachęcił do zapoznania się z naszą ofertą.

PCPR TPRACY201902

PCPR TPRACY201901

Informacja o spotkaniu w ramach programu "Świadomy i bezpieczny senior"

Bożena Ostrowska

Dnia 25 marca 2019 odbyło się spotkanie w ramach programu ,,Świadomy i bezpieczny Senior” dotyczące podniesienia świadomości seniorów zamieszkujących województwo opolskie w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom. Spotkanie prowadzone było w formie pokazu slajdów przygotowanych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji Powiatu Strzeleckiego: Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przedstawione zostały zagadnienia z zakresu prewencji i przestrzegania osób starszych przed zagrożeniami takimi jak wyłudzenia i bezprawne przywłaszczenia ich mienia przez osoby podające się m.in. za pracownika gazowni, policjanta, pracownika socjalnego czy tzw. wnuczka. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze a uczestnicy zostali poinformowani jak wyczulić osoby starsze i niepełnosprawne, z którymi mają kontakt na co dzień w pracy, na niepokojące sygnały które mogą się pojawić ze strony osób trzecich. Istotną rolę odrywało akcentowanie profilaktyki i podniesienie samoświadomości osób starszych i zależnych z zakresu oszustw, i niebezpiecznych zjawisk na jakie są narażeni.

Ferie zimowe 2019

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

zimowisko 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu oraz Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, które w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” organizują wyjazdy dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z województwa opolskiego. Dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego chętnie uczestniczą w tego typu wyjazdach dlatego też ferie zimowe w roku bieżącym siedmioro wychowanków z naszych rodzin zastępczych wzięło udział w dwóch wyjazdach. Dwoje wychowanków wzięło udział w obozie edukacyjnym o charakterze językowym w Międzybrodziu Bialskim. Podczas obozu realizowano część edukacyjną ale również młodzież mogła skorzystać z warsztatów psychologicznych czy warsztatów z doradcą zawodowym. Pięcioro wychowanków w młodszym wieku skorzystało z zimowiska w Karkonoszach, gdzie prowadzone były aktywne zajęcia w formie zabawy ale również edukacyjne i profilaktyczne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

 

Rozstrzygnięty konkurs na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W grudniu 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, który ogłoszony został w październiku 2018r. Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac z czego Komisja wybrała trzy najlepsze propozycje i ostatecznie jedną pracę, która od 1 lutego 2019r. oficjalnie wpisała się w ramy placówki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzieci wykazały się tak dużym zainteresowaniem konkursem. Wszystkie prace były bardzo ładne jednak większość z nich przedstawiała rodziny - rodziny zastępcze a przecież Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich to jednostka organizacyjna, która wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz orzecznictwa osób niepełnosprawnych dlatego na logo wybrana została praca, która zawierała między innymi element związany z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy a oficjalne wręczenie miało miejsce podczas Balu Karnawałowego dla rodzin zastępczych, który odbył się w dniu 26.01.2019r. Autorką zwycięskiej pracy została Patrycja Cieślik.

IMG 5234

BAL KARNAWAŁOWY RODZIN ZASTĘPCZYCH - 26.01.2019r.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

    W dniu 26 stycznia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało Bal Karnawałowy dla rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych. W imprezie udział wzięło około 140 osób a impreza miała miejsce w Sali „Wiktoria” w Rożniątowie. Zabawę poprowadzili profesjonalni animatorzy dzięki którym nikt z obecnych nie miał czasu na nudę. Prowadzący zapewnili wiele atrakcji, między innymi konkursy w różnych grupach wiekowych, za które wręczane były nagrody dla trzech najlepszych osób w każdej kategorii wiekowej. Bal Karnawałowy był kolejną idealną okazją do integracji ludzi o wielkim sercu, którzy tworzą rodziny zastępcze na terenie Powiatu Strzeleckiego dla ponad setki dzieci w różnym wieku. Zabawa zorganizowana została w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).
W przyszłym roku PCPR planuje kolejny bal a w roku bieżącym czeka nas jeszcze Święto Rodzin Zastępczych oraz wycieczka dwudniowa dla rodzin zastępczych spokrewnionych również w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka…”.