Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Wnioski i załączniki 2023

Agata Horabik
Odsłony: 1134

Moduł I


Obszar A zadanie 1 - pomoc w  zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar A zadanie 4 - pomoc w  zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar B zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementow oraz oprogramowania

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zasosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zasosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II