Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

PORADNIK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUS

Joana Hreczkowska

Epidemia koronawirusa oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w sposób diametralny zmieniły życie ofiar przemocy domowej. Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotowali tzw. „plan awaryjny” –  informacje użyteczne w dobie pandemii. Ów plan obejmuje kilka kroków wśród których znalazły się:

Obserwacja zachowania osoby agresywnej:

Nauka dbania dzieci o bezpieczeństwo w tym wyposażenie wiedzę o instytucjach pomocowych
– Lokalizacja tzw. bezpiecznego miejsca – unikanie kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
– Przygotowanie do ucieczki, spakowanie do podręcznej torby niezbędnych rzeczy, aby w każdej chwili móc ją zabrać.

Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
– Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty
– Leki
– Telefon
– Pieniądze/ karta płatnicza
– Ładowarka
– Numery ważnych telefonów
– Klucze do domu
– Obdukcje lekarskie (jeśli masz)
– Numery kont bankowych (zapisane)
– Bielizna na zmianę
– Szczoteczka do zębów
– Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu).
Nie należy uciekać od dzieci!, gdyż one również mogą być zagrożone.

Poznanie swoich sojuszników – rozmowa z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w domu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z kroków po adresem:
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

Ważne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie!

Joana Hreczkowska

"TWÓJ PARASOL"

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

Jeżeli chcesz skorzystać z tej formy wsparcia więcej informacji znajdziesz pod adresem:

https://twojparasol.com

Do "Twojego parasola" wystarczy telefon.

Aplikacja „Twój parasol” działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR.

 

 

Przeciwdziałanie przemocy

Joanna HreczkowskaPRZEMOC W RODZINIE

TO

ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE

PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY .

Przemoc to nie to samo, co agresja.

Zjawiska te odróżnia istnienie przewagi sił jednej ze stron

W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy,

w przypadku agresji jest zrównoważona.


Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualne.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.


PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 • JEST INTENCJONALNA - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE :

PRZEMOC FIZYCZNA

Bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

PRZEMOC PSYCHICZNA

Wyśmiewanie, zastraszanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

PRZEMOC SEKSUALNA

Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

PRZEMOC EKONOMICZNA

Zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…

Cykle przemocy:

 1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje konfliktowe,
 2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych,
 3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala osobom dotkniętym przemocą w rodzinie uwierzyć, że teraz będzie inaczej.

Bezpłatnej pomocy udziela się:

 • osobie dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • osobie stosującej przemoc w rodzinie.

Pomoc dla osoby, która doznała przemocy obejmuje , m.in.:

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne,
 • interwencję kryzysową i wsparcie,
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia w ośrodku wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie do 3 m-cy.