Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Zuzanna Dryndos

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 17 października 2019 roku o godz. 17:00 przy Pl. Katedralnym 4 w Opolu.

ZAPROSZENIE

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Marszałek Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i LKJ "Lewada" zapraszają na Opolski Dzień Rodziny 7 września od 12 tej do 18 tej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, koło Karolinki. W programie: koncert zespołu Arka Noego, warsztaty kulinarne dla dzieci z laureatami programu Master Chef, DJ Elvis, dmuchańce, animacje i stoiska specjalistyczne oraz moc innych atrakcji.

Wstęp bezpłatny.

Wykonawcą zadania jest stowarzyszenie LKJ "Lewada: w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pod nazwą. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie z seniorami w Niezdrowicach

Aleksandra Niciejewska

Dnia 5 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z Powiatu Strzeleckiego w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach. Pracownicy udzielili informacji na temat form pomocy osobom niepełnosprawnym jaką oferuje PCPR w Strzelcach Opolskich ze środków Powiatu oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiona została krótka prezentacja na temat dofinansowań, o które można się starać w PCPR. Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się temat dotyczący wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, jak również dofinansowań do wózków inwalidzkich, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i sprzęt rehabilitacyjny.

Na zakończenie zostały rozdane ulotki informacyjne przygotowane przez pracowników działu Pomocy osobom niepełnosprawnym oraz materiały promocyjne z programu „Aktywny Samorząd”, ponieważ z tego Programu osoby niepełnosprawne też mogą otrzymać wsparcie finansowe np. do zakupu nowych akumulatorów i części do skuterów oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Udzielanie informacji w grupie potencjalnych beneficjentów pomaga w ustalaniu priorytetów mających na celu kompensację skutków niepełnosprawności wśród seniorów.

Informujemy, że na niektóre zadania z rehabilitacji społecznej posiadamy jeszcze środki finansowe. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków na dofinansowanie do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, balkoników, wózków inwalidzkich, butów ortopedycznych, protez, materacy i poduszek przeciwodleżynowych itp. oraz sprzętu rehabilitacyjnego np. rowerów stacjonarnych, rotorów, łóżek rehabilitacyjnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 77 461-33-81.

pcpr niezdrowice01pcpr niezdrowice02

UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

UWAGA WNIOSKODAWCY !
PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”
Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. tel. 77/461 33 81; pok. nr 6 w dniach 01.08.2019r. do 31.08.2019r.

Zajęcia zaplanowane są na okres
od 01 września 2019r. do 30 listopada 2019 r.; w godzinach popołudniowych.


Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci.
Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:
✓ osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
✓ osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
✓ osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
✓ osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.


Jeśli nie umiesz kontrolować swoich zachowań, wyrażać swoich emocji i uczuć a wykorzystując swoją przewagę krzywdzisz najbliższych i chcesz to zmienić zgłoś się. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.