UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

UWAGA WNIOSKODAWCY !
PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”
Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. tel. 77/461 33 81; pok. nr 6 w dniach 01.08.2019r. do 31.08.2019r.

Zajęcia zaplanowane są na okres
od 01 września 2019r. do 30 listopada 2019 r.; w godzinach popołudniowych.


Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci.
Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:
✓ osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
✓ osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
✓ osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
✓ osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.


Jeśli nie umiesz kontrolować swoich zachowań, wyrażać swoich emocji i uczuć a wykorzystując swoją przewagę krzywdzisz najbliższych i chcesz to zmienić zgłoś się. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Joanna Hreczkowska

300

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) w ramach programu "Dobry Start". (w związku z okresem urlopowym prosimy o składanie wniosków od 15.08.2019r.)

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje zamieszkującym na terenie Powiatu Strzeleckiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia oraz osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. 
Świadczenie
nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.    

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w pok. 6 oraz pod nr tel. 77-461-33-81 (p. Irena Brolik) a także na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2019 r.


w ramach programu „Aktywny Samorząd” uruchomiono nowe formy wsparcia :


MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A -likwidacja bariery transportowej:
Zadanie A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Zadanie A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu.


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie B3 i B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019r.


Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl
(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 2019

Zuzanna Dryndos

Dnia 16.06.2019r. ulicami Strzelec Opolskich przeszedł Marsz dla życia i rodziny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Strzelcach Opolskich oraz niektóre rodziny zastępcze również brały w nim udział. Po marszu, na pikniku, który odbył się w Ogrodach Parafialnych parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, PCPR promował rodzicielstwo zastępcze. Towarzyszyła nam „Pieczusia”. Rozdawano ulotki, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące pieczy zastępczej. Więcej informacji udzielali koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich zapewniło gadżety w postaci długopisów, podstawek pod kubki, kredek, mini-lupek, książeczek a także słodycze.

ŚWIĘTO RODZIN ZASTĘPCZYCH 2019

Zuzanna Dryndos

Dnia 15.06.2019r. w gospodarstwie agroturystycznym „Giprol” w Staniszczach Małych odbyło się „Święto Rodzin Zastępczych” dla rodzin zastępczych z Powiatu Strzeleckiego.
W wydarzeniu wzięły udział 104 osoby, w tym 46 dorosłych i 58 dzieci. Na początku, Starosta Strzelecki, Pan Józef Swaczyna oraz Dyrektor PCPR, Pani Jolanta Chowaniec, złożyli rodzinom zastępczym najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za trud pracy, poświęcenie, ciepło domowego ogniska. Rodzinom zostały wręczone uroczyste podziękowania. Pan Starosta wręczył również podziękowania Pani Dyrektor oraz koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej za dotychczasową, zadowalającą współpracę. Po części oficjalnej, odbył się poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciasta. W tym czasie dzieci mogły skorzystać z atrakcji gospodarstwa – placu zabaw, gokartów, trampolin, warsztatów (np. pieczenie ciasteczek). Była również możliwość wydojenia sztucznej krowy oraz nakarmienia kóz. Około godziny 14-tej podany został obiad. Po obiedzie odbywały się animacje prowadzone przez animatorów z grupy Perffecto. Nie zabrakło muzyki, tańców i różnych zabaw, między innymi gry w siatkówkę, budowania konstrukcji z patyczków, modelowania balonów (tworzenie z nich różnych kształtów, np. psa) a także „pojedynków” w dmuchanych kulach „bumper ball”. Atrakcją „Giprolu” była też możliwość zwiedzenia domu PRL, w którym można było „przenieść się w czasie” do okresu PRL. Pod koniec „Święta” odbyła się „wojna” na baloniki z wodą, co okazało się największą frajdą, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, zwłaszcza w tak upalny dzień. Zorganizowanie pikniku możliwe było dzięki funduszom europejskim pozyskanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, które realizuje projekt pt.: "Bliżej Rodziny i dziecka – wparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja". Udział w projekcie gwarantuje organizację kilku wydarzeń, o których PCPR z pewnością będzie informować.