KOLEJNE SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych dot. uzależnień. Odbędzie się ono dnia 04.11.2019r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do 18:00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie

Zuzanna Dryndos

Stowarzyszenie Quisiana i Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach zadania pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”, organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich również skorzystało z tej oferty i zaprosiło specjalistów, by podzielili się wiedzą z zakresu przemocy (rozpoznawanie u dzieci symptomów doświadczanej przemocy, udzielanie pomocy i wsparcia). Szkolenia były przeznaczone dla rodzin zastępczych, pracowników PCPR, pracowników OPS, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pedagogów, psychologów itp. W ramach szkolenia odbył się cykl czterech szkoleń po 4 godziny: 3 października, 8 października, 9 października i 23 października, w godzinach od 8:00 do 12:00. Każde szkolenie prowadzone było przez dwóch specjalistów (2 w tematyce prawnej prowadzone przez dwóch prawników oraz 2 w tematyce psychologicznej prowadzone przez dwóch psychologów/terapeutów) oraz miało charakter edukacyjno-warsztatowy. Spotkania odbywały się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy wdzięczni za przekazaną wiedzę i zapraszamy ponownie!

 pcpr1 23.10.2019pcpr2 23.10.2019

UWAGA ZMIANA SPOTKANIA

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż zmianie uległa data spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, organizowana przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu – odbędzie się ono 29 października 2019r. o godz. 17:00. Zapraszamy!

SPOTKANIE

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 21.10.2019r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w siedzibie tut. PCPR. Spotkanie poprowadzi Pani Małgosia. Do zobaczenia!

Kondolencje

Zuzanna Dryndos


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Haliny Kowalczyk
pełniącej funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.
Rodzinie i Bliskim

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

 

UWAGA STUDENCI!

Agata Horabik

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:
•    zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ ,
•    posiadać adres poczty elektronicznej,
•    posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap