Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Punkt Interwencji Kryzysowej

Magdalena Morawiec

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich świadczy pomoc rodzinom, dzieciom, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Realizuje zadania Powiatu Strzeleckiego w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz w sytuacjach kryzysowych.

Punkt Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc w sytuacjach:

- kryzysów małżeńskich i w relacjach rodzinnych
- samotności i izolacji
- utraty bliskiej osoby (rozwodu, separacji, śmierci)
- katastrof i klęsk żywiołowych
- przestępstw, w tym na tle seksualnym
- prób i myśli samobójczych
- choroby terminalnej
- doświadczanej traumy
- problemów emocjonalnych i wychowawczych

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się nieodpłatnie osoby i rodziny.

 

Godziny przyjęć:

Środy od 15.00-17.00 , pod nr telefonu: (77) 461 3381 wew. 38 oraz (77) 402 70 53 wew.38