Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. "Dostawy, montażu i monitorowania systemu alarmowego wraz z przyciskami napadowymi oraz kamerami na każdym piętrze i przy wejściu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Magdalena Morawiec
Odsłony: 436

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): "Dostawa, montaż i monitorowanie systemu alarmowego wraz z przyciskami napadowymi oraz kamerami na każdym piętrze i przy wejściu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5." Jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty nr 3 - VIP-GUARD Sp. z o.o., ul. Cygana 4/325, 45 – 131 Opole." Proszę nadać tytuł "Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. "Dostawy, montażu i monitorowania systemu alarmowego wraz z przyciskami napadowymi oraz kamerami na każdym piętrze i przy wejściu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5.