Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Informacja w sprawie ogłoszenia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. Dostawy, montażu oraz monitorowania systemu alarmowego wraz z przyciskami napadowymi oraz kamerami na każdym piętrze i przy wejściu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5.

 

Rejestr wykonawców dot. zapytania ws. pełnienia nadzoru budowlanego w ramach likwidacji barier architektonicznych

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): "Pełnienie nadzoru budowlanego w ramach likwidacji barier architektonicznych w oparciu o wnioski osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania". Jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty nr 1 - KAWT Usługi Inżynierskie Krzysztof Pałubski, ul. Korfantego 28 E/1 47-330 Zdzieszowice." Proszę nadać tytuł "Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. "Pełnienia nadzoru budowlanego w ramach likwidacji barier architektonicznych w oparciu o wnioski osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania".