UWAGA ZMIANA SPOTKANIA

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż zmianie uległa data spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, organizowana przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu – odbędzie się ono 29 października 2019r. o godz. 17:00. Zapraszamy!

SPOTKANIE

Zuzanna Dryndos

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się dnia 21.10.2019r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w siedzibie tut. PCPR. Spotkanie poprowadzi Pani Małgosia. Do zobaczenia!

Kondolencje

Zuzanna Dryndos


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Haliny Kowalczyk
pełniącej funkcję rodziny zastępczej przez wiele lat.
Rodzinie i Bliskim

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

 

UWAGA STUDENCI!

Agata Horabik

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:
•    zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ ,
•    posiadać adres poczty elektronicznej,
•    posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

WYCIECZKA RODZIN ZASTĘPCZYCH DO KUDOWY ZDRÓJ

Administrator

W dniach 14-15 września 2019r. odbyła się wycieczka do Kudowy Zdrój dla spokrewnionych rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Podczas wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji, np. pierwszego dnia: zwiedzanie Twierdzy Kłodzko, zwiedzanie Parku w Dusznikach Zdroju, animacje dla dzieci i warsztaty psychologiczne dla dorosłych oraz drugiego dnia: zwiedzanie Parku Zdrojowego w Polanicy czy Ruchoma Szopka
w Wambierzycach. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwało dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich. Pogoda dopisała a uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni.