Dobry Start 2021

Irena Brolik

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

300 plus

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY 2021r.

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje,
że od 01 czerwca 2021r. do 30 listopada 2021 r. 
realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program skierowany jest do osób zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez sąd, policję, ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach, chcą dokonać zmian w swoim życiu.

Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 5 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w terminach ustalonych z osoba prowadzącą.

Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem rozpoczęcia Programu jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób oraz możliwości prawne pozwalające na organizację Programu w czasie pandemii COVID-19.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać

pod numerem tel. 77/461 33 81;

osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska lub Anna Nocoń.

30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Ten szczególny dzień jest okazją do wyrażenia uznania dla tak trudnej i odpowiedzialnej roli rodziców zastępczych. Pełnienie funkcji rodzica zastępczego to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć człowiek o wielkim sercu.

Przyjęcie dziecka do swojej rodziny aby ofiarować mu swój czas i troskę, wprowadzać w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki to nieoceniony dar jaki można ofiarować bezbronnym dzieciom.

Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka podziękowanie
za tą ważną, odpowiedzialną i trudną misję związaną z opieką nad dzieckiem.

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia w tym jakże trudnym czasie oraz pomyślności, cierpliwości oraz doświadczania dobra w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego. Życzymy również wiele radości i satysfakcji w życiu osobistym.

 kwiatkwiat

Życzy

Dyrektor oraz pracownicy PCPR

w Strzelcach Opolskich

Portal DomyDziecka.org

Anna Szołtysik

obrazek domydziecka.org

Szanowni Państwo,

Być może nie każdy z Państwa wie, że Portal DomyDziecka.org wspiera podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale również rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

W jaki sposób pomaga rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka? 

Rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka mogą założyć profil na Portalu DomyDziecka.org. Dzięki temu otrzymują możliwość:

·         pisania aktualności z życia domu, dzieląc się codziennością, spostrzeżeniami, promując rodzinną pieczę zastępczą

·         zamieszczania aktualnych informacji o potrzebach dzieci

·         odbierania pomocy od darczyńców, którzy sami oferują przekazanie rzeczy

·        brania udziału w akcjach prowadzonych przez Portal DomyDziecka.org

·         otrzymania pomocy w krytycznej sytuacji

·         nawiązania kontaktu z innymi fundacjami i sponsorami, których skieruje do nich zespół Portalu DomyDziecka.org.

Na stronie www.domydziecka.org zamieszczane są również informacje o akcjach i działaniach innych fundacji.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.

Zapraszamy!

KOMUNIKAT 15.04.2021

Magdalena Przemus

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców
dotyczących łatwego i szybkiego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19,
chcąc przyspieszyć realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19,
przygotować się na zapowiadane przez producentów duże dostawy szczepionek
i móc tym szybciej wrócić do bezpiecznej normalności   

przy współzaangażowaniu Wojewody Opolskiego


Powiat Strzelecki
uruchamia PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH (PSM).

PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH będzie zlokalizowany
w Strzelcach Opolskich w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy Dworcowej 23.
Czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Aby zapisać się na szczepienie w naszym punkcie, prosimy dzwonić:

poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

pod następujące numery telefonu:

Tel. 530 808 464
Tel. 774401 759
Tel. 774401 771
Tel. 774401 787

ZAPISY OD dnia 14.04.2021.

Dostępnych będzie docelowo 8 stanowisk, które w pierwszej fazie szczepić będą 600, a w drugiej fazie – 800 osób dziennie.
Planowane rozpoczęcie szczepień – przełom kwietnia i maja 2021.

PWDL:
NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1

ORGANIZATOR PSM:
Powiat Strzelecki
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

PARTNER:
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
ul. Dworcowa 23

GODZINY PRACY W DNIU 2.04.2021

Magdalena Przemus

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 02.04.2021
TJ. WIELKI PIĄTEK

JEDNOSTKA BĘDZIE CZYNNA

DO GODZINY 14.00