Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. "Wykonanie przeglądu gaśnic w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5.

Magdalena Morawiec
Odsłony: 384

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): "Wykonanie przeglądu gaśnic w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5." Jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty nr 4 - LEMEX s.c. ul. Zakładowa 11, 47-100 Strzelce Opolskie