UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

Ruszył nabór wniosków w nowym programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Na czym polega wsparcie:

Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w sytuacji utraty możliwości korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Wyjaśnienie: „placówka rehabilitacyjna” to placówka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Kto może skorzystać:

Pomoc skierowana jest do:

 • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,

będących:

1)         uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2)         uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3)         podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

4)         podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5)         uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

6)         pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

7)         pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe,

które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Utrata tej możliwości jest skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi i występuje w okresie 9.03.2020 – 4.09.2020 przez minimum 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie.

Wyjaśnienie: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.

Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto:

 • już otrzymał w tym programie pomoc finansową udzieloną w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych na podstawie odrębnych wniosków lub
 • w miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, otrzymał wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto składa wniosek:

Wniosek możesz złożyć:

 • we własnym imieniu,
 • jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego,
 • jako rodzic/opiekun prawny pełnoletniego dziecka/pełnoletniego podopiecznego (dotyczy wyłącznie osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).

Kiedy możesz skorzystać:

Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie

Ważne

Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW bez posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

  1. wypełnienie i złożenie wniosku,

  2. dokonanie ewentualnych uzupełnień,

  3. uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

   

  Ile możesz otrzymać:

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, to maksymalnie 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

  Jak często możesz skorzystać:

  Wnioskodawca może złożyć zarówno jeden wniosek obejmujący trzy miesiące, jak również trzy wnioski dotyczące różnych miesięcy.

  Wyjaśnienie: Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, wynosi maksymalnie 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

  Informacje dodatkowe:

  Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

  Anna Zarębska

  Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy

  przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni.

  Niech czas ten będzie okresem spełnionych

  marzeń i wzajemnej życzliwości.

  Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

  pełnych wiary, nadziei i miłości

  oraz wesołego Alleluja

  życzą:

  Dyrektor i pracownicy PCPR w Strzelcach Opolskich

  WielkaNoc2020

  Informacja

  Anna Zarębska

  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI w ramach którego prowadzone jest nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie.
  Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.
  Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy -Stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną. 
  W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników - w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy). 
  Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.
  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: https://powiatstrzelecki.pl/172/strona-glowna.html

  strzelecki plakat npp 2020

  UWAGA!!!

  Karolina Sakwińska-Fortuna

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 , w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników PCPR, zawieszone zostają spotkania GRUPY WSPARCIA.

  KOMUNIKAT nr 1/2020

  Anna Zarębska

  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

  w sprawie sposobu załatwiania spraw w Strzelcach Opolskich w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

   

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 , w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników PCPR, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania jednostka zostaje zamknięta dla petentów. Jednocześnie informujemy, że pracownicy dyżurujący będą wykonywali swoją pracę w trybie normalnym.

  Do czasu uspokojenia sytuacji epidemiologicznej, zalecam kontakt drogą:

  - mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie

  - telefonicznie: 77 461 33 81,

  Osoby korzystające ze wsparcia PFRON mają możliwość składania wniosków, za pośrednictwem platformy internetowej: sow.pfron.org.pl.

  Za utrudnienia przepraszamy.