Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Rejestr wykonawców do zapytania ofertowego dot. dostawy 25 licencji na oprogramowania antywirusowego BITDEFENDER Gravity Zone Business Security (ochrona 12 miesięcy - odnowienie) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Magdalena Morawiec
Odsłony: 438

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): "Dostawa 25 licencji na oprogramowania antywirusowego BITDEFENDER Gravity Zone Business Security (ochrona 12 miesięcy- odnowienie ) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5." Jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty - nr 1 - Spec4IT Usługi Informatyczne Jarosław Pietrucha.