WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH POWIATU STRZELECKIEGO

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Dnia 07.04.2017r. w Powiatowym Centrum Kultury odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczne skierowane dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego i ich opiekunów.
W warsztatach uczestniczyły 22 osoby, dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, a także gimnazjalnym oraz ich opiekunowie.

Podczas warsztatów dzieci pracowały metodą decupage, którą ozdabiały styropianowe jajka, tworzyły kartki świąteczne i stroiki. Przy wspólnie wykonywanych dziełach było mnóstwo zabawy
i uśmiechu. Dzieci i opiekunowie z dużym zaangażowaniem tworzyli wspólne piękne prace, które po zakończonych warsztatach zabrały ze sobą do domu. Celem warsztatów była integracja rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego i ich wychowanków, a także promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Po zakończonych warsztatach dzieci i rodzice zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Za wkład w zorganizowanie warsztatów zarówno Pani Dyrektor jak i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczych pragną podziękować Pani Urszuli Barbarze Kokot, która z wielkim zaangażowaniem i pasją przekazywała swoją wiedzę i wspomagała umiejętnościami plastycznymi. Pragniemy skierować również podziękowania dla Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich za udostępnienie miejsca na zorganizowanie imprezy. Dziękujemy również uczestnikom warsztatów za zaangażowanie oraz wspaniałą atmosferę.

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Dnia 05.04.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego pt.: Doświadczenia traumatyczne dziecka determinujące trudne zachowania. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją unijnego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Szkolenie prowadziła Pani Iwona Urbańska – psycholog i psychoterapeuta, posiadająca długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji rodziców zastępczych do pracy z dzieckiem, jak również wzmocnienie umiejętności interpersonalnych opiekunów. Tematy poruszane na szkoleniu dotyczyły: opieki nad dzieckiem osieroconym, charakterystyki trudnych zachowań występujących u dzieci oraz konstruktywnych metod postępowania opiekunów zastępczych z dziećmi z traumatycznymi doświadczeniami. Spotkanie prowadzone było w formie warsztatów, z aktywnym udziałem uczestników szkolenia.

  Osoby biorące udział w szkoleniu podkreślały jego zasadność i potrzebę oraz wyrażały chęć kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia swojej wiedzy.

Kondolencje

Magdalena Kucharczyk

Rodzinie Państwa Krahl serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci męża i dziadka śp. Jana Krahl

składa Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Godziny pracy WIELKI PIĄTEK

Justyna Sowa

 W dniu 14.04.2017r. ( Wielki Piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich czynne jest do godziny 13:00

Zaproszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Strzeleckiego na warsztaty plastyczne

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

ZAPROSZENIE

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza Rodziny Zastępcze Powiatu Strzeleckiego na warsztaty plastyczne metodą decoupage, które odbędą się w dniu 07.04.2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23
w godzinach od 17.00 -19.00.

zajac

INFORMACJA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W SPRAWIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH ZA 2016 ROK

Irena Brolik

Ulga prorodzinna

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad.

W rozliczeniach za 2016 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2017 r. (deklaracje za rok 2016) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.