Grupy Wsparcia

Justyna Kusienicka
Odsłony: 1710

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż od września 2018r. rozpoczną się spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych spokrewnionych odbędzie się 26.09.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich o godzinie 15:30.

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, uczestnicy grupy mogą wzajemnie się wspierać i pomagać sobie w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Jest to szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami, trudnościami
a także sukcesami i radościami. Grupa wsparcia to także przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 lub 797 913 032 kontaktując się z p. Justyną Kusienicką.