Zaproszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Strzeleckiego na warsztaty plastyczne

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

ZAPROSZENIE

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza Rodziny Zastępcze Powiatu Strzeleckiego na warsztaty plastyczne metodą decoupage, które odbędą się w dniu 07.04.2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23
w godzinach od 17.00 -19.00.

zajac

INFORMACJA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W SPRAWIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH ZA 2016 ROK

Irena Brolik

Ulga prorodzinna

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad.

W rozliczeniach za 2016 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2017 r. (deklaracje za rok 2016) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Informacja dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka

Irena Brolik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę minimalnej stawki godzinowej, jaką należy zastosować do umów zlecenia lub usług na zasadach zlecenia, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w zawartych umowach. Rachunki za styczeń 2017r. należy złożyć na dotychczasowych zasadach. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego stosownej uchwały aktualizującej sposób i wysokość wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy nastąpi zawarcie aneksów do istniejących umów i ewentualna korekta rachunków za wykonanie czynności.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Dnia 14 stycznia 2017r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się Bal Przebierańców

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Dnia 14 stycznia 2017r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się Bal Przebierańców pod patronatem Starosty Strzeleckiego dla wychowanków rodzin zastępczych wraz z opiekunami z Powiatu Strzeleckiego. Zaproszonych gości powitała Pani Jolanta Chowaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich życząc uczestnikom dobrej zabawy. Imprezę dla dzieci bezpłatnie prowadziła Pani Marta Pietrzyńska animator zabaw dziecięcych z firmy Chilliholiday, która przygotowała wiele, konkursów i atrakcji. Dla dzieci i rodzin zastępczych przygotowany został słodki poczęstunek, owoce oraz nagrody za wygrane konkursy. W zabawie wzięło udział 65 osób w tym 22 osoby dorosłe oraz 43 dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz gimnazjalnym. Zorganizowany Bal Przebierańców miał na celu przede wszystkim integracje rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.

Zaproszenie na bal

Magdalena Kucharczyk

kolorowe balony

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

serdecznie zaprasza Rodziny zastępcze Powiatu Strzeleckiego wraz z dziećmi

na bal przebierańców, który odbędzie się dnia 14.01.2017r.

w Powiatowym Centrum Kultury

w Strzelcach Opolskich

w godzinach od 16.30-19.00.

W miesiącu styczniu 2017r. nie odbędzie się grupa wsparcia

Magdalena Kucharczyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w miesiącu styczniu 2017r. nie odbędzie się grupa wsparcia. Pierwsze organizacyjne spotkanie grupy wsparcia dla wszystkich rodzin zastępczych odbędzie się w dniu 23.02.2017r. o godzinie 16:00 w siedzibie Centrum. Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze, spotkanie to będzie miało na celu poznanie Państwa oczekiwań odnośnie grupy wsparcia oraz propozycji poruszanych tematów. Informacje o kolejnych grupach wsparcia zostanie podana w późniejszym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Wszelkie informacje dotyczące grupy wsparcia udziela Magdalena Kucharczyk

pod numerem tel. (077) 461-33-81

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie.