Spotkanie z Seniorami

Aleksandra Niciejewska
Odsłony: 1406

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych z Powiatu Strzeleckiego w dniu 19.11.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat dofinansowań PFRON pracowników działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w formie dyskusji. Najwięcej było pytań dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak również likwidację barier architektonicznych - dostosowania łazienek i pomieszczeń do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, a także sposobu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Spotkania tego typu mają na celu otwarcie się instytucji na szerokie spektrum potrzeb osób starszych i ułatwienie im dostępu do informacji. W rozmowach z Seniorami zasygnalizowane były ich oczekiwania dotyczące form pomocy jaką mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich.

spotkanie z seniorami 2018 1spotkanie z seniorami 2018 2