Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Bernadetta Nawrot

W ramach ww. programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie następujących obszarów w 2018 roku:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie warsztatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
  6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie chęci udziału w poszczególnych obszarach programu należy zgłosić do Pani Magdaleny Liszki, pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Tel. 77 44 01 759.

Szczegółowych informacji o programie udziela również Pani Danuta Muzfol, pracownik Oddziału Opolskiego PFRON, Tel. 77 887 20 22.

 

 

Obóz językowy dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego.

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, które był realizowany prze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL dzieci i młodzież z rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego miały okazję wyjechać do Zakopanego gdzie uczestniczyli w kolonii letniej i obozie językowym.

Poza doskonaleniem umiejętności językowych dzieci miały okazję uczestniczyć w wycieczkach autokarowych, podczas których zwiedzili Zalew Czorsztyński oraz zamek w Niedzicy. W czasie pieszych wycieczek zapoznali się bliżej z historią, folklorem i kulturą rejonów Zakopanego. Oczywiście nie zabrakło tam również pieszych wycieczek górskich, warsztatów tematycznych, zajęć artystycznych, integracyjnych ognisk oraz wyjść do Aquaparku. W wyjeździe udział wzięło 17 dzieci z rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego w przedziale wiekowym 7-17 lat.

Zaproszenie

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, serdecznie zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i prowadzących RDD

z powiatu strzeleckiego pt: „PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU”.

Szkolenie odbędzie się dnia 28.09.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich (ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie, Sala Narad, piętro II).

W razie pytań proszę dzwonić pod numer (77) 461-33-81 prosząc o kontakt
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.