Uwaga! Zmiana zasad wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych!

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego materiału i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty. Na legitymacji umieszczany będzie tzw. QR kod, który zawierać będzie PESEL osoby niepełnosprawnej i nr legitymacji oraz, na wniosek osoby, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Legitymacja jest wydawana na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat, w przypadku legitymacji dzieci do 16 roku życia,
  • 10 lat, w przypadku legitymacji osób do 60 roku życia.
  • Osoby po 60 roku życia mogą otrzymać legitymację na stałe (jeśli posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe).

Stopień niepełnosprawności oraz symbole przyczyny niepełnosprawności będą umieszczane w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Należy jednak mieć na uwadze, że umieszczenie na legitymacji symbolów i stopnia może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg i uprawnień (np. uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego).

Należy zaznaczyć, że legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony. Natomiast jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, i oczekuje na wydanie nowej legitymacji, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Szczegółowych informacji na temat legitymacji można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5, pokój nr 1 oraz pod nr telefonu 77 4613381.

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Bernadetta Nawrot

Informujemy, iż przyjmujemy już wnioski

na dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

UPŁYWA Z DNIEM 10.10.2017 R.

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bernadetta Nawrot

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu Aktywny Samorząd są jeszcze dostępne środki finansowe w Module I.

Wnioski w ramach Modułu I można składać jedynie do 30.08.2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., p. 6 lub pod numerem telefonu 77-461-33-81.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Joanna Hreczkowska

 

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO
PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że w okresie

od 01 września 2017r. do 30 listopada 2017 r.

realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej

i inne instytucje.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

tel. 77/461 33 81; pok. nr 7 w dniach 17.08.2017r. do 31.08.2017r.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

 

Do programu kwalifikowane są:

ü osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;

ü osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;

ü osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

ü osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

 

Program realizowany jest w małej 8 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe .

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Op.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Tradycyjnie już, co roku w naszym powiecie obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W związku z tym dnia 21.06.2017r w Restauracji Harcówka na Górze Św. Anny odbyło się Święto Rodzin Zastępczych pod patronatem Starosty Strzeleckiego, które zorganizowane zostało przy współpracy Zarządu Powiatu Strzeleckiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. W spotkaniu wzięło udział około 130 osób, w tym rodziny zastępcze z dziećmi, władze Powiatu Strzeleckiego oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Wszystkie rodziny zastępcze otrzymały od władz Powiatu Strzeleckiego podziękowania
i wyrazy uznania za zaangażowanie i trud włożony w wychowanie podopiecznych. Podczas całej uroczystości dla wszystkich gości przygotowany został słodki poczęstunek. Po części oficjalnej firma animacyjna Dream Team ze Strzelec Opolskich przygotowała dla dzieci atrakcje w postaci: dmuchanego zamku, malowania twarzy, baniek mydlanych, zabaw z chustą animacyjną klanza, waty cukrowej
i innych zabaw. Dzieci miały również możliwość skorzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej. Przygotowane atrakcje sprawiły dzieciom wiele radości i wywołały uśmiech na ich twarzach.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to ważne wydarzenie dla rodzin zastępczych, ze względu na swój wymiar integracyjny, pozwala rodziną zastępczym na wymianę doświadczeń i wspólne spędzenie czasu.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla sponsorów: Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego L.B Zimmermann S.J w Strzelcach Opolskich, Cukiernictwu S.C Izydorczyk w Strzelcach Opolskich, Piekarni-Cukierni Michał Łubowski, Piekarni Dziewkowice Damian Warzecha i Restauracji „Harcówka” na Górze Św. Anny za okazaną pomoc i wsparcie.

Zaproszenie na Święto Rodzin Zastęczych

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Zaproszenie

 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich serdecznie zapraszają

RODZINY ZASTĘPCZE POWIATU STRZELECKIEGO

wraz z podopiecznymi na „Święto Rodzin Zastęczych”,

którę odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w Restauracji „Harcówka” na Górze Św Anny, ul. Planetorza 2

Organizatorzy zapewniają bezpłatne bilety wstępu dla dzieci na Zjeżdzalnie Grawitacyjną, słodki poczęstunek, zabawę z animatorami DramTeam, ubezpiecznie, transport na trasie Strzelce Opolskie – Góra Św. Anny – Strzelce Opolskie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 12.06.2017 pod numerem telefonu 77 461-33-81. Potwierdzając udział prosimy o informację czy będą Państwo korzystać z autokaru oraz o podanie numeru PESEL osób uczestniczących w spotkaniu celem Państwa ubezpieczenia.

Wyjazd autokaru o godz. 12.30 z parkingu przy ul. Dworcowej 14 w Strzelcach Op.,(Hurtownia KOBAKO – obok stacji PKP

 

Harmonogram Święta Rodzin

 

  • 13.00 Przyjazd ma miejsce zaproszonych gości
  • 13.15- 14.00 Część oficjalna (Powitanie gości, przemówienie Starosty Strzeleckiego i Dyrektor PCPR, wręcznie okolicznościowych podziękowań oraz pamiątkowe zdjęcie) oraz słodki poczęstunek
  • 14.00-16.00 Korzystanie ze zjeżdzalni grawitacyjnej oraz atrakcji przygotowanych przez animatrów.
  • 16.30 Powrót

dzieci1