Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Zaburzenia więzi i przywiązania

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Aby czuć satysfakcję z wykonywanej pracy, a także spełnienie w życiu, człowiek potrzebuje ciągłego rozwoju. Dotyczy to nie tylko posiadanej wiedzy, ale także umiejętności poszukiwania racjonalnych rozwiązań. W dniu 13.10.2023 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich dla osób tworzących rodziny zastępczej i rodzinne domy dziecka na terenie powiatu strzeleckiego. Temat szkolenia jest tematem bardzo rozległym i dotyka każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej. Uczestnicy brali czynny udział w szkoleniu, które z pewnością przyda się w dalszych działaniach i pomocy dzieciom i młodzieży, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w środowisku rodziny biologicznej. W szkoleniu brali udział również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog, którzy na co dzień współpracują z  osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka.

PCPR Zaburzenia więzi i przywiązania2

PCPR Zaburzenia więzi i przywiązania3

PCPR Zaburzenia więzi i przywiązania4

PCPR Zaburzenia więzi i przywiązania1

Szkolenie nt.: „Dziecko z FAS i spektrum FAS – wyzwania opiekuńcze i wychowawcze

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W  dniu  19.06.2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz dla prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenie pt.: „Dziecko z FAS i spektrum FAS – wyzwania opiekuńcze i wychowawcze”. Szkolenie odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Temat szkolenia jest bardzo szeroki i złożony jednak udało się omówić  najważniejsze kwestie, na które opiekunowie zastępczy powinni zwrócić szczególną uwagę w codziennej opiece nad swoimi wychowankami. FAS (Fetal Alcohol Syndrome) to alkoholowy zespół płodowy (AZP), czyli zespół wad, chorób i nieprawidłowości pojawiających się u płodu – a później u noworodka, dziecka i dorosłego – na skutek ekspozycji na alkohol w życiu płodowym (czyli podczas ciąży). Spektrum FAS czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych nazywany inaczej FASD co jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się, mogą trwać przez całe życie. Wiele wątpliwości zostało rozwianych podczas szkolenia oraz zostały przedstawione propozycje rozwiązań w pracy z dzieckiem z FAS czy FASD. Podobne szkolenia będą organizowane w przyszłości i już teraz serdecznie zapraszamy opiekunów zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego.

20230619 094232

20230619 094412

W dniu 13.03.2023 r. odbyło się szkolenie instruktażowe z zakresu pierwszej pomocy

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 13.03.2023 r. odbyło się spotkanie rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących RDD z naszego terenu, które w ramach podnoszenia kompetencji wzięły udział w szkoleniu instruktażowym z zakresu pierwszej pomocy. Podczas spotkania udało się omówić m.in. takie kwestie jak: oparzenia, urazy głowy, zadławienia, postępowanie przy ataku padaczki czy zanoszenia się przez dziecko. Uczestnicy szkolenia mogli przećwiczyć resuscytację krążeniową-oddechową czy ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej. Dziękujemy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich oraz jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie za pomoc w przeprowadzeniu instruktażu, który bardzo rzetelnie przedstawili naszym rodzinom sekc. Aleksander oraz dh Daria. Spotkanie odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.