Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Szkolenie nt.: „Dziecko z FAS i spektrum FAS – wyzwania opiekuńcze i wychowawcze

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 227

W  dniu  19.06.2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz dla prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenie pt.: „Dziecko z FAS i spektrum FAS – wyzwania opiekuńcze i wychowawcze”. Szkolenie odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Temat szkolenia jest bardzo szeroki i złożony jednak udało się omówić  najważniejsze kwestie, na które opiekunowie zastępczy powinni zwrócić szczególną uwagę w codziennej opiece nad swoimi wychowankami. FAS (Fetal Alcohol Syndrome) to alkoholowy zespół płodowy (AZP), czyli zespół wad, chorób i nieprawidłowości pojawiających się u płodu – a później u noworodka, dziecka i dorosłego – na skutek ekspozycji na alkohol w życiu płodowym (czyli podczas ciąży). Spektrum FAS czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych nazywany inaczej FASD co jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się, mogą trwać przez całe życie. Wiele wątpliwości zostało rozwianych podczas szkolenia oraz zostały przedstawione propozycje rozwiązań w pracy z dzieckiem z FAS czy FASD. Podobne szkolenia będą organizowane w przyszłości i już teraz serdecznie zapraszamy opiekunów zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego.

20230619 094232

20230619 094412