Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Magdalena Teraźniewska

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). Szczegółowe zasady dotyczące orzecznictwa osób niepełnosprawnych określa Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 162, z poźn. zm.).

Skład Powiatowego Zespołu:

Przewodnicząca – Justyna Kompala
Sekretarz – Justyna Dudek
Pracownik socjalny – Magdalena Teraźniewska
Referent ds. administracyjnych – Anna Bedynek


W skład Powiatowego Zespołu wchodzą także członkowie Zespołu: lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, którzy są uprawnieni do orzekania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, posiadając określone kwalifikacje oraz zaświadczenia uprawniające do orzekania uzyskane po odbyciu szkoleń w zakresie orzecznictwa i zdaniu egzaminów.