Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Zmiany sposobu składania wniosków na dofinansowania ze środków PFRON

Aleksandra Niciejewska
Odsłony: 1067

PRACOWNICY DZIAŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM INFORMUJĄ O ZMIANACH W 2022 ROKU

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy możliwość składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, bariery w komunikowaniu się, techniczne i architektoniczne w formie elektronicznej.

Dostępne są nowe druki wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, barier architektonicznych, barier w komunikowaniu i technicznych, sportu, kultury i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Ponadto cały czas zachęcamy Państwa do składania wniosków na dofinansowania ze środków PFRON w formie elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Wykorzystując darmowy SYSTEM SOW – System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl).

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

  1. zarejestrować się na Platformie SOW,

  2. posiadać adres poczty elektronicznej,

  3. posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.

Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektronicznie również w dzień wolny od pracy. W związku z możliwością składania w całej Polsce wniosków przez Internet, druki wniosków zostały zmienione i ujednolicone. Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich oraz w systemie (sow.pfron.org.pl) jest możliwość pobrania lub wydrukowania nowych wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przystąpiło do Systemu Obsługi Wsparcia w 2019 roku. Wnioskodawcy skorzystali już ze złożenia wniosków on-line w Programie „Aktywny Samorząd” na dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym, w roku 2021 przybyło też Wnioskodawców, którzy składają wnioski bez wychodzenia z domu na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje liczne działania mające na celu ułatwienie uzyskania wsparcia dofinasowanego ze środków Funduszu, zwłaszcza w obliczu pandemii koronawirusa, gdy jeszcze bardziej dbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Po złożeniu pisemnego pełnomocnictwa Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imieniu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

  • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
  • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
  • zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
  • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie

Ważne! Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW.