Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Bernadetta Nawrot

W ramach ww. programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie następujących obszarów w 2018 roku:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie warsztatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
  6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie chęci udziału w poszczególnych obszarach programu należy zgłosić do Pani Magdaleny Liszki, pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Tel. 77 44 01 759.

Szczegółowych informacji o programie udziela również Pani Danuta Muzfol, pracownik Oddziału Opolskiego PFRON, Tel. 77 887 20 22.

 

 

Obóz językowy dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego.

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, które był realizowany prze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL dzieci i młodzież z rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego miały okazję wyjechać do Zakopanego gdzie uczestniczyli w kolonii letniej i obozie językowym.

Poza doskonaleniem umiejętności językowych dzieci miały okazję uczestniczyć w wycieczkach autokarowych, podczas których zwiedzili Zalew Czorsztyński oraz zamek w Niedzicy. W czasie pieszych wycieczek zapoznali się bliżej z historią, folklorem i kulturą rejonów Zakopanego. Oczywiście nie zabrakło tam również pieszych wycieczek górskich, warsztatów tematycznych, zajęć artystycznych, integracyjnych ognisk oraz wyjść do Aquaparku. W wyjeździe udział wzięło 17 dzieci z rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego w przedziale wiekowym 7-17 lat.

Zaproszenie

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, serdecznie zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i prowadzących RDD

z powiatu strzeleckiego pt: „PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU”.

Szkolenie odbędzie się dnia 28.09.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich (ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie, Sala Narad, piętro II).

W razie pytań proszę dzwonić pod numer (77) 461-33-81 prosząc o kontakt
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Bernadetta Nawrot

Informujemy, iż przyjmujemy już wnioski

na dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

UPŁYWA Z DNIEM 10.10.2017 R.

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bernadetta Nawrot

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu Aktywny Samorząd są jeszcze dostępne środki finansowe w Module I.

Wnioski w ramach Modułu I można składać jedynie do 30.08.2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., p. 6 lub pod numerem telefonu 77-461-33-81.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Joanna Hreczkowska

 

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO
PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że w okresie

od 01 września 2017r. do 30 listopada 2017 r.

realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej

i inne instytucje.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

tel. 77/461 33 81; pok. nr 7 w dniach 17.08.2017r. do 31.08.2017r.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

 

Do programu kwalifikowane są:

ü osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;

ü osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;

ü osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

ü osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

 

Program realizowany jest w małej 8 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe .

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Op.