Ferie zimowe 2019

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 1461

zimowisko 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu oraz Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, które w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” organizują wyjazdy dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z województwa opolskiego. Dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego chętnie uczestniczą w tego typu wyjazdach dlatego też ferie zimowe w roku bieżącym siedmioro wychowanków z naszych rodzin zastępczych wzięło udział w dwóch wyjazdach. Dwoje wychowanków wzięło udział w obozie edukacyjnym o charakterze językowym w Międzybrodziu Bialskim. Podczas obozu realizowano część edukacyjną ale również młodzież mogła skorzystać z warsztatów psychologicznych czy warsztatów z doradcą zawodowym. Pięcioro wychowanków w młodszym wieku skorzystało z zimowiska w Karkonoszach, gdzie prowadzone były aktywne zajęcia w formie zabawy ale również edukacyjne i profilaktyczne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.