Zaproszenie

Małgorzata Steindor-Kiszkiel
Odsłony: 2378

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, serdecznie zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i prowadzących RDD

z powiatu strzeleckiego pt: „PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU”.

Szkolenie odbędzie się dnia 28.09.2017r. w godzinach od 15.00 do 18.00
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich (ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie, Sala Narad, piętro II).

W razie pytań proszę dzwonić pod numer (77) 461-33-81 prosząc o kontakt
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.