ZAPROSZENIE NA PIKNIK! - Świat dotyku i dźwięku

Bernadetta Nawrot
Odsłony: 2411

FUNDACJA  SZANSA  DLA  NlEWlDOMYCH  i  POLSKl  ZW|ĄZEK  NlEWlDOMYCH  OKRĘG  OPOLSKl  zapraszają  ludzi ciekawych  świata  na  piknik  realizowany  w ramach  ogólnopolskiego  cyklu  imprez  plenerowych ,,ŚWlAT  DOTYKU l DŹWlĘKU"