SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Małgorzata Steindor-Kiszkiel
Odsłony: 2644

Dnia 05.04.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego pt.: Doświadczenia traumatyczne dziecka determinujące trudne zachowania. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją unijnego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Szkolenie prowadziła Pani Iwona Urbańska – psycholog i psychoterapeuta, posiadająca długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji rodziców zastępczych do pracy z dzieckiem, jak również wzmocnienie umiejętności interpersonalnych opiekunów. Tematy poruszane na szkoleniu dotyczyły: opieki nad dzieckiem osieroconym, charakterystyki trudnych zachowań występujących u dzieci oraz konstruktywnych metod postępowania opiekunów zastępczych z dziećmi z traumatycznymi doświadczeniami. Spotkanie prowadzone było w formie warsztatów, z aktywnym udziałem uczestników szkolenia.

  Osoby biorące udział w szkoleniu podkreślały jego zasadność i potrzebę oraz wyrażały chęć kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia swojej wiedzy.