Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

„Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Joanna Hreczkowska
Odsłony: 861

logo kampania16dni

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając, że lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście.

W 2021 roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, w tym roku kampania skoncentruje się na kwestii "kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet." Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa.

W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znaleźć tu: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

W 2021 r., Kampania będzie także kontynuować działania mające na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć (GBV) w świecie pracy, koncentrując się na związku między przemocą domową a światem pracy, opierając się na określonych normach prawnych w Konwencji MOP nr 190 (C190) oraz działaniach przedstawionych w Zaleceniu 206 (R206).

COVID-19 postawił przed nami nowe wyzwania, które wymagają indywidualnych i zbiorowych rozwiązań. Kontynuujmy nasze wysiłki przez cały rok od 16 do 365 dni aktywizmu, aby promować prawa człowieka kobiet.

Dowiedz się więcej o akcji - http://kampania16dni.pl/aktualnosci/

 

Przypominamy, że Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich świadczy pomoc rodzinom, dzieciom, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, w tym także spraw dotyczących przemocy domowej

 

 

WAŻNE TELEFONY

W każdej gminie powiatu Strzeleckiego działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele służb i instytucji, które są powołane do przeciwdziałania przemocy. Członkowie zespołów realizują procedurę „Niebieskie Karty”. Do nich również można zgłosić podejrzenie przemocy w rodzinie. Zaplecze techniczne i obsługę administracyjną zespołów zapewniają ośrodki pomocy społecznej, stąd najłatwiej skontaktować się z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez OPS.

TELEFONY ZAUFANIA

22 828 11 12 - Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej

Czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora. Telefon zaufania oferuje pomoc dorosłym, którzy doświadczyli przemocy seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania.

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Czynny  od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. Możesz opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy. Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża.

116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00. Zawiadomić o swoim problemie możesz również za pośrednictwem strony www.116111.pl całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz problem np. z przemocą w rodzinie w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się opowiedzieć.

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 15.30  - połączenie bezpłatne. Tu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty".

Zapoznaj się z materiałami:

Poradnik pt. „Bez zgody na przemoc – czyli jak każda społeczność może zapobiegać przemocy?

Przewodnik dla szkół, domów kultury i uczelni na temat organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy seksualnej.

Publikacje i teksty:

http://kampania16dni.pl/wp-content/uploads/2015/10/Dokument-bez-tytu%C5%82u.pdf

 

http://kampania16dni.pl/wp-content/uploads/2015/10/2019_BEZ-ZGODY-NA-PRZEMOC-druk.pdf