Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Magdalena Przemus
Odsłony: 496

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich świadczy pomoc rodzinom, dzieciom, osobom, które znalazły się

w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

 

PIK realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz w sytuacjach kryzysowych.

 

Mogą tu szukać pomocy osoby dotknięte różnymi kryzysami

np.: przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, trudnościami wychowawczymi, klęską żywiołową

czy żałobą oraz wszelkimi innymi kryzysami, które istotnie wpływają na poziom codziennego funkcjonowania. Oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne i porady prawne

 

Godziny przyjęć:

 

Środy od 15.00-17.00 , pod nr telefonu: 077461338 oraz 0774027053