GODZINY PRACY W DNIU 2.04.2021

Magdalena Przemus
Odsłony: 683

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 02.04.2021
TJ. WIELKI PIĄTEK

JEDNOSTKA BĘDZIE CZYNNA

DO GODZINY 14.00