Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI.

Magdalena Przemus
Odsłony: 627

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI, w ramach którego prowadzą jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  1. Jak sobie radzić z pismami urzedowymi:https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_jak_sobie_radzic_z_pismami_urzedowymi_p_strzelecki.pdf
  2. Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_strzelecki.pdf

przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, 

 ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html