UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Agata Horabik
Odsłony: 641

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” w Module III do dnia 16 listopada 2020 r


Przypominamy, iż wnioski w ramach Modułu III mogą być składane przez
System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (system SOW)
lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. B Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie., nr tel. 77 461 33 81


Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na
stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!