SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PRACOWNIKÓW PCPR

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 1069

W dniu 04.11.2019r. oraz w dniu 10.12.2019r. odbyły się szkolenia dla rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Tematem pierwszego szkolenia była „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnej". Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży to temat wymagający szczególnej uwagi. W obliczu współczesnych zagrożeń oraz specyfiki okresu rozwojowego dzieci i młodzieży, coraz więcej z nich wchodzi na drogę uzależnienia, zaburzając swój rozwój fizyczny i psychospołeczny. Jak ich przed tym uchronić? Jak działać skutecznie, gdy uzależnienie się już pojawiło? Na te i inne pytania można było otrzymać odpowiedź podczas szkolenia. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki NOWA PERSPEKTYWA z Krakowa.
W dniu 10.12.2019r. odbyło się szkolenie na temat szeroko rozumianego partnerstwa na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Szkolenie poprowadził Pan Gerard Wilczek ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” z Kędzierzyna-Koźla. Obydwa szkolenia odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

20191210 091454

20191210 091418