UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik
Odsłony: 1199

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2019 r.


w ramach programu „Aktywny Samorząd” uruchomiono nowe formy wsparcia :


MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A -likwidacja bariery transportowej:
Zadanie A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Zadanie A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu.


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie B3 i B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019r.


Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl
(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)