Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

opolskie

W dniu 5 grudnia 2021 roku odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. Planowane spotkanie miało mieć charakter zabawy z animatorami, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłą kolacją. Przygotowane zostały również paczki dla każdego dziecka, które miał wręczyć Mikołaj. Jednak ze względu na ogłoszone obostrzenia spotkanie odbyło się w nieco innej formie niż pierwotnie zaplanowano. Ponad 160 osób tworzących rodziny zastępcze skorzystało z poczęstunku na wynos. Pięknie zapakowany deser i ciepłą kolację przygotowała restauracja REZYDENT ze Strzelec Opolskich. Rodziny zastępcze odebrały również paczki od Mikołaja, których było aż 98. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie z Mikołajem odbędzie się w formie wspólnej zabawy rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych.

Mikołaj2Mikołaj3Mikołaj1

Pierwsze zadanie w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka ... - III edycja" zrealizowane!

Anna Szołtysik

opolskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przystąpiło do realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. W ramach tego projektu zrealizowano pierwsze z zadań – został wyposażony pokój do przyjaznej i profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodziną z kącikiem dla dzieci oraz zapleczem socjalnym. Dzięki zaangażowaniu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pokoju zakupiono meble (kanapę, fotel, stół z krzesłami, komodę, regały na zabawki, stolik z krzesełkami dla dzieci, wieszak na ubrania, przewijak z nakładką), sprzęt elektoniczny (laptop, rzutnik multimedialny, klimatyzator, czajnik), ekran projekcyjny, flipchart, filiżanki i talerzyki, kosz na śmieci, matę piankową, zabawki, pudełka na zabawki, gry edukacyjne oraz książki i książeczki. Łączny koszt wyposażenia to ok 19.000 zł. Pokój ten będzie udostępniany m.in. rodzinom zastępczym w celu spotkań dzieci w nich umieszczonych z ich rodzicami biologicznymi czy też psychologowi do prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych. Przez wiele lat brakowało takiego pomieszczenia w siedzibie PCPR, w roku 2020 został ukończony remont dachu i poddasza, dzięki temu udało się wygospodarować duże pomieszczenie. Kolejnym krokiem było pozyskanie funduszy na jego wyposażenie. Udało się to dzięki ciężkiej pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Bardzo dziękuję, im za zaangażowanie i zapraszam rodziny zastępcze do korzystania z tego pięknego pokoju. Dzieci na pewno będą zadowolone – dodał Dyrektor PCPR Pani Jolanta Chowaniec.

1234567

 

Bliżej rodziny i dziecka – III edycja

Janina Kruk

 

opolskie.jpg

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”.

Bliżej rodziny i dziecka – III edycja

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna.

Głównym celem projektu jest realizacja różnych form wsparcia środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w postaci wyjazdów aktywizująco – integracyjnych oraz organizacji spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie pieczy zastępczej (łącznie 40 zadań).

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, tj. gminami: Biała,Paczków,Popielów,Skoroszyce,Dąbrowa,Kędzierzyn-Koźle,Dobrodzień,Jemielnica,Nysa oraz Lewin Brzeski i powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.

Okres realizacji projektu: 2020-03-23 – 2023-10-31

Powiat Strzelecki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

  • Wsparcie edukacyjne i integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Strzeleckim
  • Wyjazdowe warsztaty kompetencji rodzicielskich i warsztaty kreatywne dla dzieci
  • Uruchomienie miejsca do przyjaznej i profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodzina w powiecie strzeleckim.

Na realizację zadania Powiat Strzelecki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 414.981,00 PLN.

 

 

mapadotacji.jpg