Informacja

Anna Zarębska

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STRZELECKI w ramach którego prowadzone jest nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie.
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy -Stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną. 
W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników - w czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy). 
Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: https://powiatstrzelecki.pl/172/strona-glowna.html

strzelecki plakat npp 2020