Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie

Zuzanna Dryndos

Stowarzyszenie Quisiana i Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach zadania pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”, organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich również skorzystało z tej oferty i zaprosiło specjalistów, by podzielili się wiedzą z zakresu przemocy (rozpoznawanie u dzieci symptomów doświadczanej przemocy, udzielanie pomocy i wsparcia). Szkolenia były przeznaczone dla rodzin zastępczych, pracowników PCPR, pracowników OPS, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pedagogów, psychologów itp. W ramach szkolenia odbył się cykl czterech szkoleń po 4 godziny: 3 października, 8 października, 9 października i 23 października, w godzinach od 8:00 do 12:00. Każde szkolenie prowadzone było przez dwóch specjalistów (2 w tematyce prawnej prowadzone przez dwóch prawników oraz 2 w tematyce psychologicznej prowadzone przez dwóch psychologów/terapeutów) oraz miało charakter edukacyjno-warsztatowy. Spotkania odbywały się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Jesteśmy wdzięczni za przekazaną wiedzę i zapraszamy ponownie!

 pcpr1 23.10.2019pcpr2 23.10.2019