UWAGA STUDENCI!

Agata Horabik

Informujemy, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:
•    zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ ,
•    posiadać adres poczty elektronicznej,
•    posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap