WYCIECZKA RODZIN ZASTĘPCZYCH DO KUDOWY ZDRÓJ

Administrator

W dniach 14-15 września 2019r. odbyła się wycieczka do Kudowy Zdrój dla spokrewnionych rodzin zastępczych Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Podczas wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji, np. pierwszego dnia: zwiedzanie Twierdzy Kłodzko, zwiedzanie Parku w Dusznikach Zdroju, animacje dla dzieci i warsztaty psychologiczne dla dorosłych oraz drugiego dnia: zwiedzanie Parku Zdrojowego w Polanicy czy Ruchoma Szopka
w Wambierzycach. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwało dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich. Pogoda dopisała a uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni.