Spotkanie z seniorami w Niezdrowicach

Aleksandra Niciejewska

Dnia 5 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z Powiatu Strzeleckiego w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach. Pracownicy udzielili informacji na temat form pomocy osobom niepełnosprawnym jaką oferuje PCPR w Strzelcach Opolskich ze środków Powiatu oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiona została krótka prezentacja na temat dofinansowań, o które można się starać w PCPR. Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się temat dotyczący wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, jak również dofinansowań do wózków inwalidzkich, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i sprzęt rehabilitacyjny.

Na zakończenie zostały rozdane ulotki informacyjne przygotowane przez pracowników działu Pomocy osobom niepełnosprawnym oraz materiały promocyjne z programu „Aktywny Samorząd”, ponieważ z tego Programu osoby niepełnosprawne też mogą otrzymać wsparcie finansowe np. do zakupu nowych akumulatorów i części do skuterów oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Udzielanie informacji w grupie potencjalnych beneficjentów pomaga w ustalaniu priorytetów mających na celu kompensację skutków niepełnosprawności wśród seniorów.

Informujemy, że na niektóre zadania z rehabilitacji społecznej posiadamy jeszcze środki finansowe. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków na dofinansowanie do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, balkoników, wózków inwalidzkich, butów ortopedycznych, protez, materacy i poduszek przeciwodleżynowych itp. oraz sprzętu rehabilitacyjnego np. rowerów stacjonarnych, rotorów, łóżek rehabilitacyjnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 77 461-33-81.

pcpr niezdrowice01pcpr niezdrowice02